TƯỢNG QUAN ÂM TỬ SA NHỎ

Giá bán: 380.000₫

Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Màu sắc

Tượng nhỏ bày bàn trà: Quan Âm tử sa

Tượng nhỏ nhắn với kích thước 10x3cm để ở góc thưởng trà giúp không gian trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng và bình ổn. Chất liệu tử sa, nghệ nhân nặn thủ công. Dáng vẻ toát ra sự từ bi, tĩnh tại.

Quan Âm,nguyên là Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại...

Tượng nhỏ bày bàn trà: Quan Âm tử sa

Tượng nhỏ nhắn với kích thước 10x3cm để ở góc thưởng trà giúp không gian trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng và bình ổn. Chất liệu tử sa, nghệ nhân nặn thủ công. Dáng vẻ toát ra sự từ bi, tĩnh tại.

Quan Âm,nguyên là Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm, Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm

Chính sách của Vạn Bảo Đường đang được cập nhật

Hiện tại chưa có vì Sản phẩm bạn đang xem là sản phẩm duy nhất có trong danh mục.