QUAN ÂM BẠCH SỨ ĐỨC HÓA

Giá bán: 420.000₫

Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Kiểu dáng

𝑻𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂𝒏 𝒂̂𝒎 𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛́ Đ𝒖̛́𝒄 𝒉𝒐́𝒂

Tượng được làm từ Bạch sứ Đức Hóa( sứ trắng và bóng như mỡ lợn), sau khi đem đi nung củi theo phương pháp truyền thống tạo ra màu trắng ngà, ngậy vô cùng đẹp. Kích thước 9,5x7x13cm khá nhỏ nhắn nên có thể bày ở góc thưởng trà, bàn làm việc, oto...

Quan Âm,nguyên là Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính...

𝑻𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂𝒏 𝒂̂𝒎 𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛́ Đ𝒖̛́𝒄 𝒉𝒐́𝒂

Tượng được làm từ Bạch sứ Đức Hóa( sứ trắng và bóng như mỡ lợn), sau khi đem đi nung củi theo phương pháp truyền thống tạo ra màu trắng ngà, ngậy vô cùng đẹp. Kích thước 9,5x7x13cm khá nhỏ nhắn nên có thể bày ở góc thưởng trà, bàn làm việc, oto...

Quan Âm,nguyên là Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm, Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm

Chính sách của Vạn Bảo Đường đang được cập nhật

- 39%
Xem thêm >>