Sản phẩm mới

LỤC TRÀ NHÀI

300.000₫

Hãy Cùng Trải Nghiệm

Tối rất hài lòng với các sản phẩm mua tại Vạn Bảo Đường, các sản phẩm ở đây rất chất lượng, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Chúc Vạn Bảo Đường phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sớm trở thành điểm đến cho mọi người yêu trà đạo.

Hương Suri

Hương Suri

Tối rất hài lòng với các sản phẩm mua tại Vạn Bảo Đường, các sản phẩm ở đây rất chất lượng, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Chúc Vạn Bảo Đường phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sớm trở thành điểm đến cho mọi người yêu trà đạo.

Đoàn Giang Hương

Đoàn Giang Hương

Tối rất hài lòng với các sản phẩm mua tại Vạn Bảo Đường, các sản phẩm ở đây rất chất lượng, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Chúc Vạn Bảo Đường phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sớm trở thành điểm đến cho mọi người yêu trà đạo.

Ngọc Anh

Ngọc Anh