CHÉN SỨ CẢNH ĐỨC HOA ĐÀO

Giá bán: 95.000₫

Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...

𝐾ℎ𝑖 ℎ𝑜𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑟𝑢̣𝑛𝑔, 𝑚𝑢̀𝑎 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̉ , đ𝑢 đ𝑢̛𝑎 𝑣𝑒̂̀

𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑥𝑖𝑒̂𝑛 𝑥𝑒̣𝑜, 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑎 , ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̀𝑛ℎ

Chén được nghệ nhân lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng "Mùa Hoa Anh Đào" của Li Yu.

Đặc trưng của chén là mỏng, thấu quang tốt, cầm chén trà có cảm giác rất thanh thoát chứ không thô nặng. Mặt ngoài chén vẽ hoa anh đào nở rực rỡ

👉 Chén: 65ml

Địa chỉ: 371/2 Kim mã- Ba Đình- Hà Nội

Điện thoại: 0977 231 436

𝐾ℎ𝑖 ℎ𝑜𝑎 đ𝑎̀𝑜 𝑟𝑢̣𝑛𝑔, 𝑚𝑢̀𝑎 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̉ , đ𝑢 đ𝑢̛𝑎 𝑣𝑒̂̀

𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑥𝑖𝑒̂𝑛 𝑥𝑒̣𝑜, 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑎 , ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̀𝑛ℎ

Chén được nghệ nhân lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng "Mùa Hoa Anh Đào" của Li Yu.

Đặc trưng của chén là mỏng, thấu quang tốt, cầm chén trà có cảm giác rất thanh thoát chứ không thô nặng. Mặt ngoài chén vẽ hoa anh đào nở rực rỡ

👉 Chén: 65ml

Địa chỉ: 371/2 Kim mã- Ba Đình- Hà Nội

Điện thoại: 0977 231 436

Chính sách của Vạn Bảo Đường đang được cập nhật